Job Details: Comhlucht Forbartha na nDéise: Rúnaí Oifige


Irish Future
Talbot Street
Dublin 1
Comhlucht Forbartha na nDéise: Rúnaí Oifige
[Comhlucht Forbartha na nDéise]

RÚNAÍ OIFIGE

Tá post mar Rúnaí Oifige á thairiscint ag Comhlucht Forbartha na
nDéise c.t.r. Duine eagraithe a bhfuil taithí aige/aici i riaradh
oifige atá ag teastáil.

Is post ar chonradh trí bliana atá á thairiscint, agus cuirfear
leis an tréimhse sin tar éis athbhreathnú ach obair sásúil a
bheith déanta le linn an tréimhse fostaíochta. Beidh an Rúnaí
Oifige freagrach as oifig CFnaD a riaradh.

FÁILTEOFAR ROIMH IARRATAIS Ó DHAOINE LEIS AN TAITHÍ AGUS/NÓ NA
CÁILÍOCHTAÍ SEO A LEANAS:

* Scileanna maithe teanga, idir labhartha agus scríofa;
* Tuiscint agus taithí mhaith ar riaradh oifige;
* Dírithe ar sonraí;
* Go maith ag obair mar chuid d’fhoireann;
* Scileanna maithe eagrúcháin agus ríomhaireachta;
* Scileanna maithe cumarsáide agus idirphearsanta;
* Teacht ar mhodh taisteal iontaofa chun na hoibre.

Beidh an duine a cheapfar lonnaithe in oifigí CFnaD i nGaeltacht na
nDéise, tá solúbthacht ann maidir leis an láthair oibre ó lá go
lá.

Post páirt aimsire é seo le huaireanta solúbtha agus beidh freastal
ar chruinnithe taobh amuigh de ghnáth uaireanta oibre mar chuid de na
cúraimí sin.
Tuilleadh sonraí ar fáil ag

We need : English (Good)

Type: Permanent
Payment:
Category: Others

Apply for this Job Offer
Name:  *
Email:  *
Phone:  *
Don't forget to like:
 *
Cover Note
CV:  *
Are you human ?