Job Details: Comhlucht Forbartha na nDéise: Bainisteoir Forbartha


Irish Future
Talbot Street
Dublin 1
Comhlucht Forbartha na nDéise: Bainisteoir Forbartha
[Comhlucht Forbartha na nDéise ]

BAINISTEOIR FORBARTHA

Tá post mar Bhainisteoir Forbartha á thairiscint ag Comhlucht
Forbartha na nDéise c.t.r. Duine fuinniúil, cumasach a bhfuil
taithí aici/aige i bhforbairt phobail atá ag teastáil.

Is post ar chonradh trí bliana atá á thairiscint, agus cuirfear
leis an tréimhse sin tar éis athbhreathnú ach obair sásúil a
bheith déanta le linn an tréimhse fostaíochta. Beidh an Bainisteoir
Forbartha freagrach as obair an Chomhluchta a bhainistiú. Beidh an
té a cheapfar fostaithe ag Comhlucht Forbartha na nDéise agus
freagrach do Bhord na nIontaobhaithe maidir le clár oibre aontaithe a
chur i bhfeidhm.

FÁILTEOFAR ROIMH IARRATAIS Ó DHAOINE LEIS AN TAITHÍ AGUS/NÓ NA
CÁILÍOCHTAÍ SEO A LEANAS:

* Scileanna maithe teanga, idir labhartha agus scríofa;
* Tuiscint agus taithí mhaith ar bhainistiú tograí agus cúrsaí
Gaeltachta;
* Tuiscint agus taithí mhaith ar obair le coistí/struchtúir
phobail,
* Dírithe ar sonraí;
* Go maith ag obair mar chuid d’fhoireann;
* Scileanna maithe eagrúcháin agus ríomhaireachta;
* Scileanna maithe cumarsáide agus idirphearsanta;
* Teacht ar mhodh taisteal iontaofa chun na hoibre.

Beidh an duine a cheapfar lonnaithe in oifigí CFnaD i nGaeltacht na
nDéise.

Post lánaimseartha é seo le huaireanta solúbtha agus beidh freastal
ar chruinnithe taobh amuigh de ghnáth uaireanta oibre mar chuid de na
cúraimí sin.
Tuilleadh sonraí ar fáil ag

We need : English (Good)

Type: Permanent
Payment:
Category: Others

Apply for this Job Offer
Name:  *
Email:  *
Phone:  *
Don't forget to like:
 *
Cover Note
CV:  *
Are you human ?