Job Details: Galway Local Area Employment Service Network: Case Worker / Employment Guidance Officer (Part-Time)


Irish Future
Talbot Street
Dublin 1
Galway Local Area Employment Service Network: Case Worker / Employment Guidance Officer (Part-Time)
[Intro & Galway City Partnership]

CASE WORKER / EMPLOYMENT GUIDANCE OFFICER

GALWAY LOCAL AREA EMPLOYMENT SERVICE NETWORK

The Local Area Employment Service provides a range of services to
support unemployed people (back) into employment or further education
and training.

WE ARE RECRUITING A PART-TIME CASE WORKER / EMPLOYMENT GUIDANCE
OFFICERS TO FILL AN IMMEDIATE VACANCIES COVERING THE CONNEMARA AREA.

THE IDEAL CANDIDATES WILL:

* Provide clients with a confidential, individual career path
planning, guidance and counselling service on a caseload basis
* Maintain the caseload management system as provided by the
Department of Social Protection
* Work as an integrated member of the LAES team and the wider Galway
City Partnership team
* As an essential prerequisite you will demonstrate experience
and/or a qualification in the area of adult guidance or in supporting
adult development
* Fluency in the Irish language is essential
* Own transport and full drivers licence are essential

This is a part-time position of **Apply on the website**.5 hours per
week and will be based in the Connemara area
This is an initial fixed term contract of 2.5 years but may be renewed
Pro-rata Salary scale available upon request.

RECRUITMENT IS BY APPLICATION FORM ONLY. For an Application Form and
Job Description please go to www.gcp.ie [http://www.gcp.ie] and scroll
down to GCP News.

CLOSING DATE FOR APPLICATIONS IS FRIDAY DECEMBER 9TH **APPLY ON THE
WEBSITE**

Completed application forms to be sent by email only to **Apply on the
website**
All correspondence will be by e-mail.

_GALWAY CITY PARTNERSHIP / LAES IS AN EQUAL OPPORTUNITIES EMPLOYER AND
WE WELCOME APPLICATIONS FROM ALL MEMBERS OF THE COMMUNITY_

-------------------------

CÁSOIBRÍ / OIFIGEACH A THUGANN TREOIR MAIDIR LE FOSTAÍOCHT

LÍONRA SEIRBHÍS FOSTAÍOCHTA ÁITIÚLA NA GAILLIMHE

Cuireann an Seirbhís Fostaíochta Áitiúla réimse leathan
seirbhísí ar fáil chun tacaíocht a thabhairt dóibh siúd atá
dífhostaithe chun go mbeidh deis acu fostaíocht a fháil nó
filleadh ar oideachas nó traenáil.

TA MUID AG EARCÚ CÁSOIBRÍ/OIFIGEACH A THUGANN TREOIR MAIDIR LE
FOSTAÍOCHT AR BHONN PÁIRT-AIMSEARTHA, BEIDH NA HOIFIGÍ AG LÍONADH
FOLÚNTAIS I GCEANTAIR CHONAMARA.

BEIDH NA DUALGAIS SEO LEANAS AR AN T-IARRTHÓIR A N-ÉIREOIDH
LEIS/LÉI:

* Seirbhís gairmthreorach agus tacaíocht a chur ar fáil de réir
líon na gcásanna agus faoi rún
* An córas bainistíochta cásanna a choimeád mar atá curtha ar
fáil ag an Roinn Coimirce Sóisialaí
* Oibriú mar pháirt d’fhoireann LAES agus le Comhpháirtíocht
Chathair na Gaillimhe i gcoitinne
* Tá sé riachtanach go mbeadh tú ábalta taispeáint go bhfuil an
taithí/nó cáilíochtaí cuí agat i réimse na
gairmthreorach/tacaíocht do dhaoine fásta
* Tá líofacht sa Ghaeilge riachtanach
* Tá sé riachtanach go mbeadh do ghluaisteán féin agat agus
ceadúnas tiomána iomlán

Is post páirt-aimseartha é seo le **Apply on the website**.5 uair in
aghaidh na seachtaine agus beidh sé lonnaithe i gceantar Chonamara.
Is conradh ar théarma seasta é seo de 2.5 bliain ar dtús ach
d’fhéadfaí athnuachan a dhéanamh ar seo
Scála Pá ar bhonn Pro-rata ar fáil ach é a iarraidh.

IS TRÍ FHOIRM IARRATAIS AMHÁIN a dhéantar an earcaíocht. Chun
Foirm Iarratais agus Cur síos ar an bPost a fháil téigh chuig
www.gcp.ie [http://www.gcp.ie] agus féach ar GCP News

IS É AN DÁTA DEIRIDH LE HAGHAIDH IARRATAIS NÁ DÉ HAOINE 9 MÍ NA
NOLLAG@ 5PM

Foirmeacha iarratais comhlánaithe le seoladh ar ríomhphost chuig
**Apply on the website**
Déanfar gach comhfhreagras trí ríomhphost.

_IS FOSTÓIR COMHDHEISEANNA É COMHPHÁIRTÍOCHT CHATHAIR NA
GAILLIMHE/LAES, CUIREANN MUID FÁILTE ROIMH GACH RÉIMSE DEN PHOBAL_


We need : English (Good)

Type: Permanent
Payment:
Category: Others

Apply for this Job Offer
Name:  *
Email:  *
Phone:  *
Don't forget to like:
 *
Cover Note
CV:  *
Are you human ?